Blackjack tabell

Så här fungerar blackjacktabellen

Först ser du vad givens kort är i översta raden, sedan hittar du din egen kortkombination i den lodrätta kolumnen. Där de två möts står en bokstav, som berättar vad som statistiskt sett är det bästa draget.

Exempel: Om givens enda synliga kort är en knekt, dvs. siffervärdet 10, hittar du siffran 10 under "Givens kort". Sedan tar du reda på vad summan av dina egna kort är. Har du t.ex. en 3:a och en 9:a är summan av dessa kort 12. Ditt nästa drag blir då att välja "Hit" eftersom givens kort (10) möter summan av dina kort (12) i blackjacktabellen.

  • H = Hit (given ger dig ett kort till).
  • D = Double (du dubblar din insats och får ett kort).
  • S = Stand (du stannar och får inga fler kort).
  • P = Split (dela i två och insatsen fördubblas).
  • H/R = Surrender (du ger upp) om tillåtet, annars väljer du Hit.
  • H/P = Split om tillåtet, annars väljer du Hit.
  • Välj alltid "NO" när det under en omgång blackjack står "Insurance is available".
  • Har du under 8 ska du alltid välja Hit.
  • Har du över 17 ska du alltid välja Stand (du stannar)
Dina kort
Givens kort
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Es
8
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
9
H
D
D
D
D
H
H
H
H
H
10
D
D
D
D
D
D
D
D
H
H
11
D
D
D
D
D
D
D
D
D
H
12
H
H
S
S
S
H
H
H
H
H
13
S
S
S
S
S
H
H
H
H
H
14
S
S
S
S
S
H
H
H
H
H
15
S
S
S
S
S
H
H
H
H/R
H
16
S
S
S
S
S
H
H
H/R
H/R
H/R
17
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
Es, 2
H
H
H
D
D
H
H
H
H
H
Es, 3
H
H
H
D
D
H
H
H
H
H
Es, 4
H
H
D
D
D
H
H
H
H
H
Es, 5
H
H
D
D
D
H
H
H
H
H
Es, 6
H
D
D
D
D
H
H
H
H
H
Es, 7
S
D
D
D
D
S
S
H
H
H
Es, 8
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
2, 2
H/P
H/P
P
P
P
P
H
H
H
H
3, 3
H/P
H/P
P
P
P
P
H
H
H
H
4, 4
H
H
H
H/P
H/P
H
H
H
H
H
5, 5
D
D
D
D
D
D
D
D
H
H
6, 6
H/P
P
P
P
P
H
H
H
H
H
7, 7
P
P
P
P
P
P
H
H
H
H
8, 8
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
9, 9
P
P
P
P
P
S
P
P
S
S
10, 10
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
Es, Es
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P